Číslo a proměnná - Desetinná čísla (desetinná čísla a desetinné zlomky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:318.46 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celku převádění desetinného čísla na desetinný zlomek (a opačně). V úvodu materiálu je připomenut postup, jak převod provést a několik vzorově vyřešených úloh, následují sady úloh k samostatnému procvičování osvojeného učiva. V prvních dvou sadách žáci převádí DČ na desetinný zlomek, případně des. zlomek na DČ, třetí sada obsahuje vyřešené úlohy s chybami, které mají žáci hledat a opravovat. Materiál byl zamýšlen jako materiál obsahující autorské řešení s možností kontroly výsledků, řešení prvních dvou sad úloh ale není přiloženo. U třetí sady (oprava chyb) je řešení součástí materiálu.

Díky formě dokumentu si může vyučující úlohy z materiálu upravit dle aktuální potřeby.