Číslo a proměnná - Desetinná čísla (des. čísla a des. zlomky, porovnávání, zaokrouhlování – písemná práce)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:293.38 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k ověření znalostí žáků z tematického celku desetinné číslo a desetinný zlomek. Má podobu testu, který obsahuje 4 sady otevřených úloh, v první sadě převádí žáci desetinné číslo na desetinný zlomek, ve druhé z desetinného zlomku vytvářejí desetinné číslo, třetí sada je zaměřena na porovnávání desetinných čísel a v poslední sadě žáci zaokrouhlují na daný řád čísla.

Materiál lze využít jak pro ověření znalostí žáků (test), tak k procvičování tematického celku ve škole či samostatně doma. Materiál lze díky použitému formátu (textový dokument) také upravit a přizpůsobit tak úlohy aktuální potřebě vyučujícího v dané třídě.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh.