Číslo a proměnná - Desetinná čísla (dělení desetinných čísel přirozeným nebo desetinným číslem – písemná práce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:238.08 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen k ověření znalostí žáků z tematického celku dělení desetinného čísla přirozeným. Má podobu krátkého písemného testu, který obsahuje 5 početních úloh na dělení a jejich řešení. Materiál je obsahově velmi chudý, podobných úloh lze ve sbírkách, učebnicích i on-line nalézt dostatek nebo je dle aktuálních potřeb vytvořit třídě na míru. 

Nedoporučujeme k využití.