Číslo a proměnná - Desetinná čísla (dělení desetinných čísel 10; 100; 1 000)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:278.53 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu může být využit jako metodická podpora při výkladu a procvičování látky dělení desetinného čísla mocninami deseti. V první části materiálu je na řešených úlohách připomenut postup při dělení mocninami deseti (posun desetinné čárky), druhá část materiálu slouží k procvičení osvojeného postupu. Tato druhá část obsahuje celkem 4 sady úloh, ve dvou sadách žáci doplňují řešení, ve třetí sadě doplňují dělitele a v poslední sadě využívají posun desetinné čárky v úlohách zaměřených na převody jednotek.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál tedy lze použít i k samostatnému procvičování v rámci domácí přípravy.