Číslo a proměnná - Desetinná čísla (dělení desetinných čísel 10; 100; 1 000 – test)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:251.9 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu má sloužit k ověření znalostí žáků z tematického celku dělení desetinného čísla mocninami deseti. Má podobu testu, který obsahuje 10 úloh na dělení desetinného čísla 10, 100 nebo 1000, u každé úlohy jsou nabídnuta 3 různá řešení, lišící se počtem desetinných míst. Žáci z nabízených možností vybírají správnou. Test lze využít jak k ověření znalostí žáků, tak k samostatnému procvičení tématu s možností samostatné kontroly. Materiál obsahuje správná řešení i návrh vyhodnocení úspěšnosti v testu.