Číslo a proměnná - Desetinná čísla (dělení desetinného čísla přirozeným číslem se zbytkem)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:251.9 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen jako metodická podpora při výkladu látky dělení desetinného čísla přirozeným se zbytkem. V úvodu materiálu autorka na řešených úlohách vysvětluje, jak dělení se zbytkem probíhá a zejména jak se jednoduchým způsobem určí řád zbytku. Součástí vzorových úloh je  vždy i zkouška, která opět pracuje se získaným zbytkem správného řádu a podporuje tak žákovu představu, jak proces dělení se zbytkem probíhá a jak jej mít pod kontrolou. Následuje sada otevřených procvičovacích úloh, u nichž je ponechán dostatečný prostor pro žákovské zápisy řešení. Na konci materiálu jsou uvedena správná autorská řešení, takže materiál mohou žáci využít i k samostatnému domácímu procvičování s možností si řešení samostatně zkontrolovat. Přinos materiálu leží zejména v jeho první části, která je vysvětlena názorně a jasně.