Číslo a proměnná - Desetinná čísla (dělení desetinného čísla přirozeným číslem se zbytkem – druhá malá písemná práce)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:239.1 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen pro ověření znalostí žáků z tematického celku dělení desetinného čísla přirozeným. Má podobu krátkého testu, obsahujícího pět početních úloh a jejich řešení. Materiál postrádá jakoukoliv přidanou hodnotu.

Nedoporučujeme k využití.