Číslo a proměnná - Desetinná čísla (dělení desetinného čísla přirozeným číslem beze zbytku – první malá písemná práce)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:237.57 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu byl vytvořen jako krátká písemná práce určená k ověření znalostí žáků z tematického celku dělení desetinného čísla přirozeným. Obsahuje 5 jednoduchých početních úloh, jejich řešení a pokyny k vyhodnocení.

Materiál je obsahově velmi chudý a nepřináší uživateli žádnou přidanou hodnotu.

Nedoporučuji ke zveřejnění.