Číslo a proměnná - Desetinná čísla (dělení desetinného čísla přirozeným číslem beze zbytku i se zbytkem – skupinová práce)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:240.13 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celku dělení desetinného čísla přirozeným. Obsahuje dvě sady jednoduchých početních úloh, které slouží k mechanickému nacvičení správného postupu při dělení desetinného čísla. Materiál obsahuje správná řešení úloh, může být tedy využit k samostatnému (např. domácímu) procvičování úloh na dělení. Materiál nepřináší žádnou přidanou hodnotu, nicméně může sloužit jako připravený list se sadou početních úloh a ušetřit tak vyučujícímu čas s jejich přípravou.

V zadání materiálu je uvedeno, že materiál je určen ke skupinové práci, z materiálu ale není zřejmé jak jej může vyučující ke skupinové práci využít ani k materiálu nejsou přiloženy pokyny jak skupinovou práci v tomto případě využít.