Číslo a proměnná - Desetinná čísla (dělení desetinného čísla desetinným číslem)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:246.78 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k výuce a procvičení tematického celku dělení desetinného čísla desetinným. V úvodu materiálu je teoreticky popsán postup při výpočtech, který je doplněn vzorovou řešenou úlohou. Důraz autorka klade na správnou interpretaci zbytku po dělení i na postup kontroly správnosti výpočtu (zkoušku). Následují dvě sady úloh, které mají žáci řešit samostatně, v jedné sadě dělí žáci desetinná čísla desetinnými s přesností na dvě, v druhé sadě na tři desetinná místa. Vždy je po žácích požadováno také korektní zapsání zbytku po dělení.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál lze tedy využít nejen v hodinách, ale také k samostatnému domácímu procvičování s možností samostatné kontroly výsledků.