Číslo a proměnná - Desetinná čísla ( čtení a zápis desetinných čísel do řádu miliontin)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:519.17 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál v podobě textového dokumentu je určen k výuce a procvičení tematického celku zápis a čtení desetinných čísel. V první části materiálu jsou připomenuty řády desetinného čísla a zobrazení DČ na číselné ose. Následují úlohy, ve kterých žáci procvičují čtení a zápis desetinných čísel. Čísla v materiálu jsou netriviální, obsahují větší počet desetinných míst (až do řádu miliontin) nebo nuly v některých řádech, které ztěžují správné čtení a zápis. Úlohy na procvičení jsou různorodé, od prostého přečtení či zapsání slovně zadaného čísla před spojování dvojic, které k sobě patří až po cvičení, ve kterém žáci opravují chyby v zápise čísel.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, takže lze materiál dobře využít i k samostatnému domácímu studiu žáků při jejich absenci nebo jako procvičení.