Číslo a proměnná – Celá čísla – sčítání čísel se stejnými znaménky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:243.2 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celu počítání s celými čísly a zaměřuje se zejména na sčítání celých čísel se stejnými znaménky. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 7 sad úloh, zaměřených na jednoduché sčítání celých čísel, doplňování čísel tak, aby vyhovovala uvedené rovnosti, využití komutativního a asociativního zákona při sčítání celých čísel. Úlohy jsou různorodé a většinou početně velmi jednoduché, materiál tak dobře využijí zejména slabší žáci pro upevnění získaných vědomostí.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál tak může sloužit i k samostatné domácí přípravě s možností samostatné kontroly výsledků nebo při diferenciaci učiva s ohledem na slabší žáky.