Číslo a proměnná – Celá čísla – odčítání

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:247.3 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál tvoří pracovní list zaměřený na procvičování odčítání celých čísel a práci s absolutní hodnotou. Pracovní list obsahuje 7 sad úloh, které jsou početně velmi jednoduché až triviální a žák je zvládne spočítat zpaměti. Materiál nepřináší žádnou další přidanou hodnotu, úlohy materiálu nejsou ničím zajímavé, atraktivní či objevné. Podobné úlohy může vymyslet a zadat učitel žákům na místě bez přípravy a úlohy přizpůsobit potřebám žáků. 

Materiál obsahuje také řadu formálních chyb (zejména v sazbě matematických operátorů a znamének). 

Nedoporučujeme k širšímu využití.