Číslo a proměnná – Celá čísla – absolutní hodnota

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:254.46 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál má formu textového dokumentu, který každý program po stránce formátování zpracuje jinak, tedy formát materiálu je značně problematický. Obsahově jde o velmi chudý materiál, obsahuje triviální úlohy řešitelné zpaměti, což spolu s nízkou formální kvalitou materiálu nestačí k jeho zveřejnění širší matematické veřejnosti.