Číselný výraz

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:348.47 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál určený k procvičení a zopakování celku číselné výrazy. Zaměřuje se zejména na přednosti matematických operací, čísla, se kterými žáci počítají, nejsou triviální a "pěkná", žáci ale mohou pracovat s kalkulačkami, což výpočty velkých hodnot velmi usnadní.

Materiál obsahuje část k zopakování teorie - názvy početních operací, priorita operací a část praktickou, kde žáci své teoretické znalosti zúročí. Součástí materiálu je kontrolní autorčino řešení, které ale obsahuje chyby - v příkladu 3b chybně uvedeno, že druhá mocnina čísla 7 je 14, v příkladu 5c je uvedeno, že odmocnina z čísla 289 je 552. Před kontrolou se žáky je zapotřebí si uvedené chyby opravit.