Číselné obory

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:618.5 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je dle autora určen jako podpora pro „výklad nového učiva“, což, dle mého názoru, odpovídá skutečnosti pro nižší ročníky víceletých gymnázií.

Úvodem je uvedeno několik navozujících otázek a dále následuje podpora výkladu nového učiva. V prezentaci je téma velmi zdařile zpracováno, příklady jsou vhodně použity a správně vyřešeny.

Za drobné nedostatky lze považovat nedostatečné odlišení textu a proměnných a chybné uvádění některých symbolů (např. místo „·“ autor používá „.“, či autor zaměňuje mínus, spojovník a pomlčku).

Domnívám se, že i přes výše uvedené nedostatky je materiál vhodný pro použití při výuce, přesto by bylo vhodné nedostatky odstranit.