Celá čísla

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:667.14 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace je určen k vysvětlení a procvičení látky násobení celých čísel. V úvodu prezentace je připomenut postup a znaménko výsledku při násobení dvou celých čísel v různých kombinacích. Každá možnost (kladné krát kladné, kladné krát záporné, záporné krát kladné, celé krát nula, záporné krát záporné) je probrána na zvláštním listě. Následuje list se sadou jednoduchých úloh k procvičení látky, žáci násobí vždy dvě celá čísla. Na posledním listu jsou uvedeny správné výsledky všech úloh.

Prezentace obsahuje množství efektů přechodu a animací, v prezentaci jsou drobné formální a typografické nedostatky, které nebrání správnému porozumění úlohám. Materiál je vhodný zejména pro slabší žáky.