Celá čísla - začátek (daltonský list)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:568.63 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičování celku celá čísla. Má podobu daltonského pracovního listu s celkem 9 sadami úloh zaměřenými na práci s absolutní hodnotou celého čísla, porovnávání záporných čísel, jednoduché početní operace v oboru celých čísel, početní operace s čísly v absolutní hodnotě a znázornění celého čísla na číselné ose. Úlohy jsou jednoduššího charakteru, žáci pracují s maximálně dvojcifernými čísly, dělení čísel vychází vždy beze zbytku.

Materiál neobsahuje žádné aplikační úlohy.

Součástí materiálu jsou správná řešení jednotlivých úloh, materiál lze použít i ve školách nedaltonského typu.