Celá čísla - úvod

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:183.14 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pracovního listu je určený k procvičení úvodní části tematického celku celá čísla. Materiál obsahuje celkem deset různorodých příkladů, zaměřených na zobrazení celých čísel na číselné ose, porovnávání velikosti celých čísel, základní poznatky o absolutní hodnotě a na sčítání a odčítání dvou celých čísel. Materiál je po formální stránce vhodně zpracován, v pracovním listu je dostatek místa pro zápis řešení, příklady na sebe logicky navazují, dokument je pěkně graficky zpracován.

Součástí materiálu je kontrolní správné řešení, materiál lze použít např. pro samostatnou práci žáků s možností autokorekce.