Celá čísla – sčítání celých čísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:99.4 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení sčítání celých čísel. V úvodu obsahuje teoretickou část s vysvětlením postupu sčítání celých čísel. Následuje část, ve které žáci sčítají celá čísla pomocí pohybu prstu po číselné ose, na závěr řeší žáci úlohy s celými čísly bez této pomůcky. Materiál je velmi specifický, svým pojetím se zaměřuje na slabé až velmi slabé žáci (podpora sčítání pomůckou, jednoduchá čísla, která žáci sčítají), zároveň užívá pojmy, které tito žáci jen stěží dobře chápou (porovnávání a sčítání absolutních hodnot čísel).

Úlohy na procvičení jsou velmi jednoduché až triviální. 

Materiál nepřináší žádnou přidanou hodnotu, nedoporučujeme k širšímu využití.