Celá čísla - sčítání a odčítání (2).pdf

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:98.52 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku sčítání a odčítání racionálních čísel. Má podobu pracovního listu, který obsahuje čtyři sady úloh, zaměřených na sčítání a odčítání racionálních čísel ve tvaru zlomku či desetinného čísla. Úlohy jsou různě náročné, žáci sčítají a odčítají zlomky se stejným jmenovatelem, s různými jmenovateli, smíšené zlomky i zlomky s desetinnými čísly. Po formální stránce je materiál méně přehledný, čísla nejsou vysázena fontem stejné velikosti, jednotlivé úlohy nejsou typograficky správně zarovnány do sloupců, což snižuje přehlednost materiálu pro uživatele.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, řešení nešťastně navazuje na poslední sadu úloh na stejné straně, před tiskem pro žáky je potřeba na toto myslet a část s řešením zakrýt.

Materiál lze použít jak pro práci v hodinách, tak, díky přiloženému řešení, i k samostatnému domácímu procvičování.