Celá čísla – procvičování sčítání a odčítání celých čísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:98.55 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen žákům s SVP a slouží k procvičení tematického celku  sčítání a odčítání celých čísel. Materiál má vždy část výukovou, kdy je názorně a na řešených úlohách žákům vysvětlen postup, jak sčítat (případně odčítat) celá čísla. Materiál využívá názorné pomůcky (číselná osa) a vede žáky k nácviku a upevnění metody, s pomocí které je žák schopen jednodušší úlohy s celými čísly vypočítat. Po teoretickém vysvětlení následuje procvičovací část, kdy žáci již samostatně získané poznatky upevňují. Část k samostatnému procvičení je méně přehledná, neboť autor nezarovnal jednotlivé úlohy pod sebe pomocí tabulátorů a také přítomnosti typografických chyb (např. sazba znaménka mínus), které přehlednost materiálu snižují.

Součástí materiálu jsou správná řešení úloh, materiál může tedy dobře sloužit i pro samostatné procvičování s možností samostatné kontroly výsledků.