Celá čísla - písemná práce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:458.32 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu byl vytvořen k ověření znalostí žáků z celku celá čísla. Materiál má podobu dvou podobných variant testu (skupina A a B) s otevřenými úlohami, zaměřenými na základní početní operace v oboru celých čísel. Každý test obsahuje celkem 5 sad úloh, v první sadě žáci mají hledat chyby v předložených výpočtech, další sady žáci samostatně počítají. Sady úloh obsahují většinou dva členy, se kterými žáci pracují, poslední sada úloh obsahuje členů více, žáci mají ve výpočtech také správně posoudit prioritu matematických operací. Úlohy jsou spíše jednodušší, čísla, se kterými žáci pracují jsou nejvýše dvouciferná, dělení vždy vychází beze zbytku.

Součástí obou testových sad jsou správná řešení jednotlivých úloh.