Celá čísla – odčítání celých čísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:99.04 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál je určen k vysvětlení, procvičení a upevnění látky odčítání celých čísel pro žáky s SVP. Náročnost úloh je tomu uzpůsobena, materiál obsahuje jednoduché až triviální úlohy po početní stránce. Didaktická úroveň, přehlednost a srozumitelnost materiálu bohužel nejsou pro žáky s SVP dostačující. Materiál je po formální stránce nepřehledný, úlohy nejsou zarovnány pomocí tabulátorů, tedy znaménka = nevedou oko. Doprovodný text není opticky oddělen, celý materiál působí chaoticky. Formulace zadání úloh není pro žáky s SVP příliš vhodná. Nedoporučujeme k širšímu využití.