Celá čísla - násobení, dělení

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:166.63 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičování početních operací s celými kladnými a zápornými čísly. Zaměřuje se zejména na násobení a dělení čísel, obsahuje i složitější příklady, kde žáci musí dbát na správnou prioritu početních operací, využít distributivity ke zjednodušení výpočtu nebo pracovat s neznámou. Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 9 cvičení. Součástí materiálu je správné řešení, materiál tedy lze využít i pro samostatnou práci žáků s možností samostatné kontroly.