Celá čísla – násobení celých čísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:97.55 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a slouží k procvičení násobení celých čísel. V úvodu materiálu je zmíněn základní princip jak zjistit znaménko výsledku, následují jednoduché (triviální) řešené úlohy a poté i úlohy k procvičení. Úlohy jsou početně velmi jednoduché, všechny úlohy lze vypočítat zpaměti (malá násobilka). Materiál je použitelný pro žáky s uzpůsobenými výstupy, velmi nízká náročnost materiálu z něj činí materiál nevhodný pro běžného žáka.

Forma materiálu je lehce nepřehledná, jednotlivé početní úlohy jsou řazeny do sloupců, u kterých není vhodně vyřešeno zarovnání. 

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, materiál může sloužit i k samostatnému domácímu procvičování.