Celá čísla – násobení a dělení

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:89.16 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení násobení a dělení celých čísel. Materiál obsahuje početně velmi jednoduché až triviální úlohy na násobení a dělení celých čísel, všechny úlohy lze vypočítat zpaměti (malá násobilka). Forma materiálu je nevhodná, jednotlivé početní úlohy jsou řazeny do sloupců, u kterých není vhodně vyřešeno zarovnání, celý materiál tedy působí velmi nepřehledně až chaoticky. V materiálu nespatřujeme žádnou přidanou hodnotu a nedoporučujeme jej k použití.