Celá čísla - distributivní zákon

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:730.11 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace je určen k výkladu a základnímu procvičení látky distributivní zákon. Na dvou úvodních listech je vysvětleno roznásobování závorky a vytýkání před závorku, výklad není názorný ani nijak didakticky zajímavý. Následuje list s úlohami na procvičení, úlohy jsou triviální, využití distributivního zákona často prodlužuje výpočet. Na posledním listu jsou uvedeny správné kontrolní výsledky.

V prezentaci je použita řada různorodých efektů, které nezvyšují názornost ani poutavost prezentace, spíše naopak. 

Materiál je obsahově, didakticky i metodicky velmi chudý. Nedoporučujeme k použití.