Celá čísla – dělení celých čísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:92.89 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a slouží k procvičení dělení celých čísel. V úvodu materiálu je zmíněn princip, jak zjistit znaménko výsledku, následují jednoduché (triviální) úlohy na procvičení dělení, nejprve řešené, poté i neřešené úlohy k procvičení. Úlohy jsou početně velmi jednoduché, všechny úlohy lze vypočítat zpaměti (malá násobilka). Materiál je vhodný pro žáky, u kterých je zapotřebí redukce náročnosti učiva, není vhodný pro běžné žáky.

Forma materiálu je lehce nepřehledná, jednotlivé početní úlohy jsou řazeny do sloupců, u kterých není vhodně vyřešeno zarovnání, celý materiál tedy působí  nepřehledně až chaoticky. Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh, může tedy dobře sloužit k samostatnému domácímu procvičování žáků s SVP.