Celá čísla (daltonský list)

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:570.26 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k samostatnému procvičování celku celá čísla. Má podobu daltonského pracovního listu, který obsahuje celkem 10 sad úloh zaměřených na procvičování základních početních operací v oboru celých čísel. Úlohy mají různou formu, žáci hledají chyby ve výpočtech, samostatně počítají, doplňují čísla v početních řetězcích a schématech, ve kterých na sebe jednotlivé výpočty navazují. Ve většině úloh pracují žáci se dvěma čísly, se kterými provádí početní operace, v části úloh je již čísel více, žáci musí správně vyhodnotit také prioritu matematických operací. Úlohy jsou jednoduššího typu, čísla, se kterými žáci pracují jsou maximálně dvouciferná, při dělení vychází vždy celé číslo beze zbytku.

Materiál obsahuje typografické chyby, zejména v zápisu znaménka mínus před číslem a v zápisu matematických operací. Chyby ve většině případů nebrání správnému porozumění materiálu.

Počet úloh v materiálu je poměrně vysoký, pro práci s ním je potřeba vyhradit více než jednu vyučovací hodinu, případně zadat materiál pro samostatnou domácí přípravu.

Součástí materiálu jsou správná řešení jednotlivých úloh.