Celá čísla – absolutní hodnota a porovnávání celých čísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:104.72 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál obsahuje teoretickou část - vysvětlení pojmu absolutní hodnota a porovnávání velikosti celých čísel a část praktickou, ve které mohou žáci na předložených úlohách ověřit správné pochopení tématu. Materiál je obsahově velmi chudý a také velmi nepřehledný. Předložené úlohy mají formu příkladů ve sloupečcích, tyto sloupce bohužel nejsou vůbec formátované, materiál tedy působí velmi nepřehledně a špatně se v něm orientuje. Obsahová hodnota materiálu je velmi nízká, nepřináší žádné originální ani objevné úlohy, úlohy podobného typu může vyučující vymyslet na místě dle potřeb žáků.

nedoporučujeme k širšímu využití.