Budeme počítat s úhly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:184.46 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě prezentace je určený k procvičení látky počítání s úhly. Obsahuje tři typy úloh - úlohy zaměřené na převody stupňů na minuty a opačně, příklady na sčítání a odčítání velikostí úhlů a cvičení, ve kterých mají příklad sestavit žáci na základně zadaných podmínek.

Zvolené příklady jsou vhodné jako úvod do celku, bohužel většinu stran prezentace tvoří výplňové stránky (anotace, úvodní strany, citace apod.). Materiál je nevyhovující po obsahové stránce, je příliš krátký a stručný. Po doplnění o další úlohy by šlo o pěkný materiál.