Bazén I

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:2.25 MB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál v podobě pracovního listu je určen k souhrnnému procvičení tématického celku povrch a objem kvádru. Obsahuje pět úloh, které mají jednotné spojující téma - výstavba bazénu v rekreační oblasti. Žáci nejprve vypočítají na základě zadaného měřítka plánu skutečné rozměry bazénu, zjistí kolik zeminy bude potřeba vyvézt, kolik kachliček bude třeba na obložení bazénu a také jakou plochu bude zaujímat okolní zpevněná plocha. Materiál vhodně kombinuje různé znalosti a dovednosti, které by žáci již měli ovládat a začleňuje je do kontextu konkrétní úlohy z praxe.

Součástí materiálu je správné řešení všech úloh.

Materiál bohužel obsahuje citlivé informace z hlediska GDPR (jména žáků a školu), tedy nemůže být zveřejněn.