Aritmetický průměr

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:297.47 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Zajímavě zpracovaný materiál na procvičování učiva aritmetický průměr. Veškeré úlohy jsou "ze života" a dětem blízké. Kromě samotného procvičování má materiál i přesah ekologický (počítá se spotřeba členů v domácnosti + rozdíl sprcha vs. vana). Určitě b se tento materiál dal dále rozvíjet a udělat z něj projektové vyučování. Ve třetím cvičení je špatně graficky zpracovaná tabulka. Neobsahuje řešení.