Aritmetická posloupnost – základní pojmy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:575.49 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro běžnou výuku tématu Aritmetická posloupnost.

Úvodem je motivační úloha z oblasti rychlosti zvuku včetně autorského řešení.

Hlavní část materiálu spočívá v zavedení aritmetické posloupnosti, diference, rekurentního vzorce i vztahu pro součet první n členů aritmetické posloupnosti.

Práce je proložena třemi vhodně zvolenými úlohami a na závěr je uvedeno jedna úloha na procvičení. Všechny úlohy jsou včetně autorského řešení.

Jako nedostatek lze považovat nedodržování typografický pravidel a zaměňování symbolu pro násobení s tečkou za větou či používání šikmé rádoby zlomkové čáry.

Domnívám se, že materiál je možné využit při výuce.