Aritmetická posloupnost – základní pojmy - PL

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:317.44 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Pracovní list je určen pro procvičení základních pojmů aritmetické posloupnosti. Materiál navazuje na prezentaci se shodným názvem.

Na deseti úlohách si studenti mohou procvičit své znalosti z daného tématu. Všechny úlohy jsou doplněny autorským řešením. U dvou úloh však byly nalezeny chyby v řešení. Jedná se o úlohu č. 7, kde došlo k chybnému odečtení dvou čísel (– 189 – 31) a o úlohu č. 8, kde v důkazu došlo k opomenutí jednoho diferenciálu.

Domnívám se, že po odstranění chyb (či upozornění na ně) je materiál možné využít při výuce.