Aplikace goniometrických funkcí

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:183.94 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál ve formě jednoduché prezentace je určen k procvičení látky goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku. Prezentace obsahuje pět zadání v podobě jednoduchých slovních úloh. Materiál neobsahuje žádnou vzorovou úlohu ani kontrolní řešení.

Z metodického či didaktického hlediska jde o příliš stručný materiál, který není pro vyučujícího příliš přínosný, podobné příklady lze najít v učebnicích i pracovních sešitech.