Analytické vyjádření kružnice a kruhu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:766.03 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je dle autora určen „pro frontální práci se žáky“, tj. využití prezentace při zavádění a procvičování učiva.

Úvodem je uvedeno několik opakujících otázek týkajících pojmů neznámá a proměnná. Hlavni část materiálu spočívá ve třinácti ukázkově řešených úlohách. Jako velmi pozitivní považuji zvolení úloh i z oblasti mimo matematiku.V závěru je ještě uvedeno pět úloh bez ukázkového řešení se správnými výsledky.

Příklady jsou vhodně použity a i správně ukázkově vyřešeny.

Jako nedostatky lze považovat absenci předposledního mezikroku u ukázkově řešených příkladů (prohození stran rovnice).

Domnívám se, že materiál je vhodný pro použití při výuce.