Analytické vyjádření hyperboly

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:705.17 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je určenpro frontální výuku učiva o analytickém vyjádření hyperboly.

Úvodem je definována hyperbola a její vlastnosti (ohniska, poloosy, asymptoty, … aj.).

Hlavni část materiálu spočívá v odvození středové rovnice hyperboly a rovnic asymptot.

Závěrem autorka uvedla tři úlohy bez autorského řešení i bez výsledků, co považuji za nedostatek.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce.