Analytické vyjádření elipsy

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:743.85 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Materiál je pravděpodobně autorkouurčen pro frontální výuku, tj. využití prezentace při zavádění a procvičování učiva o elipse.

Úvodem jsou popsány základní vlastnosti elipsy a její definice.

Hlavni část materiálu spočívá v odvození středové rovnice elipsy

V závěru „íkladyjsou uvedeny čtyři úlohy bez autorského řešení a dokonce i bez správných výsledků.

Absence autorského řešení lze vnímat jako nedostatek.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce.