Analytická geometrie - vektor

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:170.5 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je rozdělen na tři části.

Nejdříve jdou zadány 2 úlohy ve dvou skupinách (A a B). První úloha se týká výpočtu souřadnice a výpočtu velikosti vektoru. Ve druhé úloze jsou zadány souřadnice tří bodů a je třeba určit střed jedné ze stran a následně délky jedné z těžnic.

Ve druhé části jsou uvedeny výsledky úloh.

Ve třetí části je zvřejněno autorské řešení.

Úlohy jsou přiměřeně náročné.

Ve třetím bodě druhé úlohy ve skupině B je chybně uveden výsledek délky těžnici. Chyba je pravděpodobně v určení souřadnic vektoru těžnice.