Analytická geometrie - trojúhelník

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:151.04 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál se skládá ze tří části ve dvou skupinách (A a B): zadání čtyř úloh týkajících se trojúhelníku, výsledky úloh a řešení úloh.

Úlohy jsou zadané srozumitelně a obtížnost je zvolena pro mírně pokročilé studenty, kteří zvládli učivo o vektorech a jejich využití.

První nedostatky se objevily hned v zadání první úlohy. Těžko lze vyjádřit obecno rovnici strany. Autorka zaměnila stranu a přímku. Při řešení první úlohy následně u parametrického vyjádření zapomněla uvést interval parametru.

Chybný je také výsledek čtvrté úlohy, kde autorka zapomněla vypočítaný obsah rovnoběžníku vydělit dvěma.

V neposlední řadě jsou v materiálu chyby typgrafického charakteru.

Po odstranění nedostatků se materiál jeví jako vhodný pro studenty SŠ.