Analytická geometrie - souřadnice středu

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:0 B
Formát dokumentu:NULL
Popis:

Materiál ve formě prezentace je určen k zopakování a procvičení látky analytická geometrie - souřadnice středu. Součástí prezentace jsou čtyři náročnější řešené úlohy zaměřené na hledání souřadnic středu úsečky, hledání souřadnic obrazu bodu ve středové souměrnosti, doplnění souřadnic vrcholu lichoběžníku a výpočet délky těžnice v trojúhelníku. 

Součástí materiálu je správné řešení jednotlivých úloh včetně podrobného postupu a komentáře k řešení.