Analytická geometrie - souřadnice bodů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:0 B
Formát dokumentu:NULL
Popis:

Materiál v podobě prezentace byl vytvořen jako výuková opora při opakování celku analytické vyjádření lineárních útvarů v rovině. Součástí materiálu jsou tři řešené úlohy, zaměřené na určování souřadnic bodů vyhovujících daným podmínkám. 

Prezentace obsahuje určité drobné nedostatky v terminologii, typografii a  metodologii (viz věcná a logická správnost materiálu, metodická a didaktická užitečnost materiálu).