Analytická geometrie - přímka

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:147.97 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál se skládá ze tří částí. Nejprve je uvedeno zadání 8 úloh, následují výsledky těchto úloh a v poslední části se nachází autorské řešení.

Z hlediska obtížnosti jsou úlohy vybrány spíše z těch jednodušších.

Kvalitu materiálu snižuje chybné řešení 2. úlohy, kde výsledky jsou uvedeny pro přímku p a ne pro přímku q.

Za drobnou chybu bych také považoval označení obecné rovnice pojmem směrnicový tvar, který je až na dalším řádku.

V 7. úloze by také mohlo být uvedeno i dalšířešení, tj. 116°30´.