Analytická geometrie kuželoseček

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:848.79 KB
Formát dokumentu:PPTX
Popis:

Středový a obecný tvar rovnice elipsy - asi vhodnější název soubor.

Materiál je určenpro frontální výuku, tj. využití prezentace při zavádění učiva o obecnémtvaru rovnice elipsy.

Úvodem jsou zopakovány středové tvary elipsy.

Hlavni část materiálu spočívá v odvození obecného tvaru rovnice elipsy (s upozorněním na rovnici kružnice) a v úpravě obecného tvaru na středový tvar.

V závěru „íkladyje uvedeno šest úloh bez autorského řešení.

Absence autorského řešení lze vnímat jako drobný nedostatek.

Domnívám se, že materiál je možné použít při výuce.