Analytická geometrie - kružnice

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:154.62 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál je rozdělen na tři části: zadání 4 úloh ve dvou skupinách (A a B), výsledky úloh a řešení úloh.

Úlohy jsou vybrány spíše s ohledem na procvičení nejzákladnějších vlastností kružnice.

Dle mého názoru je skupina B o malinko obtížnější díky 4. úloze, kde ani jeden z koeficientů u x či y v obecné rovnici přímky nejsou rovny 1.

Z didaktického hlediska bych u řešení 3. úlohy v obou skupinách řešil úlohu nejdříve obecně.

Didaktickou výtku bych také měl u řešení 4. úlohy ve skupině A, kde autorka vyjadřovala z obecné rovnice proměnnou y, přičemž jednodušší by bylo vyjádřit si proměnnou x, čímž by trochu jednodušší byl i následný výpočet.