Algebraické výrazy - vzorce

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:559.1 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál v podobě prezentace byl vytvořen jako výuková podpora při probírání tématického celku úprava algebraických výrazů s využitím vzorců. Zaměřuje se na tři základní vzorce pro rozklad druhé mocninu dvojčlenu na součin a  pro rozklad rozdílu druhých mocnin na součin, tyto vzorce zavádí a podrobně vysvětluje jejich použití.

V závěru materiálu autor nabízí dvě sady úloh k procvičení využití vzorců při úpravách algebraických výrazů, úlohy jsou jednoduššího typu, pracují pouze s celočíselnými koeficienty. Součástí materiálu jsou správné kontrolní výsledky obou sad úloh. Materiál lze použít k domácímu samostudiu.