9_VM_Zjišťování_časových_údajů

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:198.63 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Cílem tohoto materiálu je procvičit s žáky orientaci v čase na základě zadaných informací ve slovních úlohách. Pět slovních úloh, které jsou obsahem žákům blízké. Je vhodné je zařadit po důkladném procvičení tématu, popř. jako úlohy navíc (pro rychlejší žáky, v rámci soutěží nebo jako domácí úlohu). Pravděpodobně bude nutné, aby si žáci úlohu přečetli víckrát, aby ji dobře porozuměli. Je nutná kontrola učitele. Obsahuje řešení.