7_-_násobení_a_dělení__třemi

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:267.59 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Pracovní list zaměřený na procvičování násobení a dělení třemi. Ve čtyřech cvičeních žáci procvičují jak násobení a dělení, tak také násobky. Všechna cvičení jsou reálná: počítají, kolik vytvoří družstev, kolik lístků má určitý počet trojlístků, atd. Obsahuje řešení.